Annoucements

Polskikonkurs

“Być Polakiem”

Konkurs historii i języka polskiego 2018

W roku wielkiego Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy nauczycieli, uczących w różnych typach szkół języka polskiego oraz uczniów tych szkół, a także dzieci i młodzież polonijną, w lekcjach przedmiotów ojczystych nie uczestniczących. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak. Zapraszamy do udziału w: Konkursie „Być Polakiem”, moduł A – dla dzieci i młodzieży, moduł B – dla nauczycieli,

Moduł A – dla dzieci i młodzieży:

Ten moduł Konkursu jest skierowany do dzieci i młodzieży, żyjącej poza granicami Polski. Jest zaproszeniem do refleksji nad własną tożsamością narodową, tradycją i kulturą polską. Zachętą do pogłębiania historii Polski, a szczególnie w roku Jubileuszu walki Polaków o niepodległość. Jest to IX edycja Konkursu. W ubiegłorocznej, VIII edycji wzięło udział 1500 uczestników z całego świata. Wielka to zasługa rodziców i nauczycieli. Dziękujemy!

Tematy tegorocznej edycji, Moduł „A”

Grupa 1 : 6 – 9 lat : „Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r.” – prace plastyczne.

Grupa 2 : 10 – 13 lat : „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu

Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

Grupa 3 : 14 – 16 lat : „Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o

odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

Grupa 4 : 17 – 22 lata : „Polska i Polacy w 1918 r.” – prace literackie.

Grupa 5 : 10 – 22 lata : Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu Niepodległości w 1918 r.

– prace multimedialne.

Autorzy zwycięskich prac będą zaproszeni na Galę w Zamku Królewskim w Warszawie oraz uczestniczyć w okolicznościowych wycieczkach.

Kalendarium IX edycji konkursu „Być Polakiem”, Moduł „A” i „B”

do 04.03.2018 r. – Nadsyłanie prac konkursowych

13 – 15.04.2018 r. – Obrady Jury Konkursu – Warszawa

22.04.2018 r. – Ogłoszenie wyników Konkursu : http://swiatnatak.pl/wyniki-konkursu-byc-polakiem/

29.06.2018 r. godz. 14.00 – Gala wręczenia nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie

30.06.2018 r. – 01.07.2018 r. – Zwiedzanie Warszawy przez Laureatów i Wyróżnionych

 

Moduł „B” – dla nauczycieli:

Rok 1918 – „Spełnione marzenia pokoleń”. Konspekt zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół polskich za granicą Drodzy Nauczyciele, Przygotowania do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę są w toku. Aby czynnie włączyć w te przygotowania najmłodsze pokolenie Polaków rozsianych po wszystkich kontynentach  świata, powstała inicjatywa zorganizowania konkursu dla nauczycieli szkół polonijnych na konspekt lekcji o niepodległości Polski pt “Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń”. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak. W 1918 roku, po 123 długich latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Marzyły o niej pokolenia, a nie godząc się na zniewolenie Narodu, podejmowano różne formy oporu od zbrojnych, ogólnonarodowych powstań, po protesty lokalne. Od Insurekcji Kościuszkowskiej po bunt dzieci wrzesińskich, które nie chciały odmawiać pacierza po niemiecku, mimo stosowanych kar.  W roku Jubileuszu trzeba o tych wydarzeniach mówić  i przypominać o nich kolejnym pokoleniom młodych Polaków mieszkających, często od urodzenia, poza Polską. Z pewnością już dziś nauczyciele przedmiotów ojczystych poza granicami Polski pracują nad najskuteczniejszymi scenariuszami lekcji jubileuszowych. Powstaną setki konspektów. Warto nagrodzić te, które, według oceny Jury, będą dawały największą gwarancję rozbudzenia żywego zainteresowania u uczniów i chęć opowiadania rówieśnikom z dumą o tych wydarzeniach, oraz będą reprezentowały najwyższy poziom kunsztu metodycznego. Wiele tekstów, materiałów dydaktycznych, jak wiersze, piosenki, gry terenowe i sytuacyjne, filmy, cały ten skarbiec pomysłów metodycznych powinien być wykorzystany i służyć tysiącom dzieci  i młodzieży. Ustanawiamy więc nagrody pieniężne dla nauczycieli zwycięskich konspektów: Nagroda I – 1000 euro, nagroda II – 500 euro, nagroda III – 250 euro. Nagroda dla szkół, z których wpłyną zwycięskie konspekty – I nagroda 500euro, II nagroda 250 euro, III nagroda 100 euro. Konspekty będą dla 2 grup wiekowych, 9-13 i 14-19 lat, zatem liczba nagród jest podwójna. Nagrodzone konspekty będą, za zgodą autorów, przesłane do wszystkich szkół przedmiotów ojczystych na świecie, jako modelowe scenariusze lekcji.

Organizatorzy Kontakt :

Moduł „A”: bycpolakiem2018@gmail.com,

Moduł „B”: konkursdlanauczycieli@gmail.com

                                                                                                   Jagiel

PhD Program in the Field of Medical and Health Sciences

 by

 Jagiellonian University in Kraków

The PhD Program seeks to train students for research and teaching careers. A graduate of the doctoral program gains the expertise in the area of medical sciences or health sciences and is prepared to work independently in both basic science or clinical research and education. The program is to train students to leave with very specialized skills in one discipline, but also with the ability to understand the conceptual frameworks contributed by researchers from other disciplines.

Doctoral students must meet the high requirements of several program subjects and their chosen specialization. Thus, the general trajectory of doctoral students in the program is based on the coursework tailored to the needs of the students and by the development of a dissertation prospectus as well as dissertation research and writing. The studies also allow a variety of elective courses, which aim is to develop wide professional and teaching skills. Students are obliged to complete the program within 3 years (6 semesters).

The admission may apply to individuals with a master’s degree or equivalent courses in various areas of science: medical and health sciences, physical culture sciences, biology and science. Graduates of medical and dental schools must have a current license to practice the profession of a physician or a dentist in Poland (does not apply to candidates without Polish citizenship whose future research will be exclusively conducted in the theoretical units of the Faculty of Medicine). The maximum limit for admission to studies in the academic year 2014/2015 is 12 participants.

The general study program includes subjects such as methodology and interpretation of research results in the field of medical sciences or health sciences, legal and ethical aspects of research together with advanced teaching methods. Elementary courses of clinical psychology, philosophy, sociology and history of medicine are included. A basic course is provided to ensure that students have appropriate information and resources about the use of international intellectual property rights in research. Doctoral students are also familiarized with modern methods of dissemination and commercialization of research results. Participants of the program learn methods of project management, leading a research team as well as the concepts of international scientific cooperation in scientific research terms. Their knowledge is expanded in practice during workshops with international leading research teams.

Individual tutoring/supervising assistance by associate professors or professors (a supervisor) is provided for participants. This includes the activities of a doctoral seminar in basic science or clinical research, enabling research development in the field of medical sciences or health sciences and in order to prepare, write and defend their doctoral dissertation.

Therefore, the graduate in the area of medical sciences or health sciences will be prepared to work independently and efficiently in research and education. The graduate should be able to apply modern research methods, including statistics and bibliography of scientific information as well as issues concerned with work organization in a team and strategy development of the organization. The graduate should be able to implement key issues of successful interpersonal communication, establish hierarchical relationships between a master and a student and practice innovative teaching methods such as problem-based learning.

Defense of the doctoral dissertation allows a degree of a doctor (PhD), which is a particular subject to the applicable statutory requirements. The studies allow a degree of a doctor in health sciences or medical sciences in the field of medicine, dentistry, medical biology, respectively.

More information available via e-mail: phdmedical@uj.edu.pl

                                                                                                   

IMiko

“STEP UP: ALL IN”

 In Theatres August 8th.

“Played with manic commitment by Polish actor/dancer Izabella Miko, she’s a fabulously costumed cross between Lady Gaga and Elizabeth Banks in ‘The Hunger Games’”. - Timeout

Directed by the talented Trish Sie- the film opens in US this weekend, following its already huge international success!

Totaly bragging with the review quotes-

 umm…I know…but I’m so excited for all of you to see what critics call…

Buy Tickets

                                                                                                   Popieluszko

MESSENGER OF THE TRUTH

By Tony Haines

Narrated by Martin Sheen

Messenger of the Truth is a documentary film that tells the story of Polish martyr and 21st century hero of human rights, Blessed Father Jerzy Popieluszko. Father Jerzy was the Chaplin of the Solidarity movement in Poland beginning in 1981. It was his strong faith, conviction and courage that mobilized a nation to stand united against the communist regime Poland.

To buy the DVD click here

                                                                                                   

4thpart

The Fourth Partition

A documentary film about Polish American History in Chicago

10min preview trailer

To purchase a copy click here

Movie theatres screenings

At the Dawn of the 20th century, Chicago was the second largest city in the United States with over 2,000,000 residents. It was also the center of Polish culture and political activism in America. With Poland partitioned between Russia, Austria and Germany, over 4,000,000 Poles immigrated to the United States between 1870 and 1920 in search of a better life. In Chicago, they worked in some of the most dangerous factories and mills in the United States. In their neighborhoods, they built communities, churches, and most of all, aided their beloved Poland in her fight for independence. Their story is known as the “Fourth Partition”.

                                                                                                     

Ida

Opening at Laemmle Theatres on May 2nd

Playhouse 7, Town Center 5, Royal
From acclaimed director Pawel Pawlikowski (Last Resort, My Summer of Love) comes IDA, a moving and intimate drama about a young novitiate nun in 1960s Poland who, on the verge of taking her vows, discovers a dark family secret dating from the terrible years of the Nazi occupation.Eighteen-year-old Anna (stunning newcomer Agata Trzebuchowska), a sheltered orphan raised in a convent, is preparing to become a nun when the Mother Superior insists she first visit her sole living relative. Naïve, innocent Anna soon finds herself in the presence of her aunt Wanda (Agata Kulesza), a worldly and cynical Communist Party insider, who shocks her with the declaration that her real name is Ida and her Jewish parents were murdered during the Nazi occupation. This revelation triggers a heart-wrenching journey into the countryside, to the family house and into the secrets of the repressed past, evoking the haunting legacy of the Holocaust and the realities of postwar Communism.In this beautifully directed film, Pawlikowski returns to his native Poland for the first time in his career to confront some of the more contentious issues in the history of his birthplace. Powerfully written and eloquently shot, IDA is a masterly evocation of a time, a dilemma, and a defining historical moment; IDA is also personal, intimate, and human. The weight of history is everywhere, but the scale falls within the scope of a young woman learning about the secrets of her own past. This intersection of the personal with momentous historic events makes for what is surely one of the most powerful and affecting films of the year.”It haunted me. I can’t wait to see it again.” – A.O. Scott, The New York Times”A compact gem of perfection. A total marvel.” – Dana Stevens, Slate
                                                                                                   

JKarski

Jan Karski’s

Story of the secret State

Available on Amazon: >>Click here to buy<<
***
University Press has reprinted one of the most important books on World War II. This story jumps off the pages like a spy thriller documenting Karski’s experiences in the Polish Underground and one of the first accounts of slaughter of the Jews by Nazi Germany. This is a must read for anyone trying to understand the current landscape in Europe.

(Book released in March 2014)